Werken

Collectieve acties    
In de schaduw van het slachtoffer    
Massale procedures    
Massale procedures    

Reeksen

Jonge VAR-reeks

De stempel van de meester    
Grensoverschrijdend bestuursrecht    
Massale procedures    
Massale procedures    
Openbare-orderecht in ontwikkeling
Openbare-orderecht in ontwikkeling    
Privacy in het bestuursrecht    
Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht    
Strategisch procederen in het bestuursrecht    

Letselschadereeks

In de schaduw van het slachtoffer    

Preadviezen VBR

Barmhartigheid in het burgerlijk recht
Collectieve acties    
Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief
Recht over tijd    
Uitleg van rechtshandelingen