Werken

Augustinus    
Calvinisten van het eerste uur    
De bewaker van Johannes de Doper    
De Boerenoorlog    
De milde hand    
De overwintering op Nova Zemla
Een arme dienstknecht    
Een opgejaagde dienstknecht
Het hoge huis van Sion    
In dienst van de Koning    
John Bunyan, de dappere ketellapper    
John Knox    
Livingstone    
Maarten Luther
Napoleon    
Onder de Duitse bezetting (1940-1945)    
Ulrich Zwingli en de hervorming van Zwitserland    
Verlost van Spaanse banden    
Willem Tell    
Zendeling onder de Papoea's