Werken

De draagbare encyclopedie van de domheid    
De topografie van de domheid
Domheid als methode
Roemruchtige daden en opvattingen van Doctor Faustroll