Werken

Erfrecht geschetst    
Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden    
Partijautonomie in het relatievermogensrecht    
Rechtspraak mediation    
Rechtspraak Mediation    
Rechtspraak relatievermogensrecht | 2011/2012    
The Variegated Landscape of Mediation    

Reeksen

Ars Aequi Geschetst

Arbeidsrecht geschetst    
Beslag- en executierecht geschetst    
Burgerlijk procesrecht geschetst    
Erfrecht geschetst    
Familierecht geschetst    
Goederenrecht geschetst    
Huurrecht geschetst | Burgerlijk recht    
Relatievermogensrecht geschetst    
Relatievermogensrecht geschetst    
Verbintenissenrecht geschetst    

Meijers-reeks

Constitutionele remedies bij schending van grondrechten    
Convergence and Europeanisation
De strafrechtelijke overeenkomst    
Het opportuniteitsbeginsel en het recht van de Europese Unie    
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Indonesian law and reality in the delta
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Merk, god en verbod    
Partijautonomie in het relatievermogensrecht    
Societal determinants of corporate social disclosures
Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden in Europa    
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Wegwijs in het jeugdsanctierecht    

Rechtspraakreeks

Erfrecht | 2013-2014    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht    
Rechtspraak Erfrecht
Rechtspraak Gezondheidsrecht
Rechtspraak Intellectuele Eigendom    
Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Rechtspraak Intellectuele Eigendom | 2019-2020    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak relatievermogensrecht | 2011/2012    
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2013-2014    
Rechtspraak relatievermogensrecht.