Werken

Combinatiepakket handboek mediation en zakboek voor de mediator    
De conflictadviseur
Handboek Mediation    
OR in conflict    
Voor de lente    
Voor de liefde    
Voor het leven    

Reeksen

OR in bedrijf thema

Arbeidsomstandigheden voor de ondernemingsraad    
Arbeidsverhoudingen    
De impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de medezeggenschap    
De ondernemingsraad van de toekomst
Het nieuwe arbeidsrecht    
Invloed op zelfsturing    
Invloed voor ondernemingsraden
Klokkenluiders en medezeggenschap    
Lang leve de ondernemingsraad!    
Leiderschap en medezeggenschap
Medezeggenschap in beweging
Nieuwe vormen van medezeggenschap, de WOR voorbij?    
Ondernemingsbeleid en OR/PVT    
Ondernemingsraad en robotisering
Opleidingsplannen    
OR brievenboek, werk en wet
OR in bedrijf thema Een nieuw arbeidsrecht
OR in conflict    
Overtuigingskracht: presenteren, debatteren en netwerken
Papieren tijger met potentie    
Personeelsbeleid
Psychologie voor ondernemingsraden
Sociale innovatie
Sociale plannen en de ondernemingsraad    
Talent in de OR    
Werkdruk, stress en werkplezier    

voordegedichten.nl

Voor de lente    
Voor de liefde    
Voor het leven