Werken

De Advocatenbarometer | 2020    

Reeksen

Het groene gras

Angst voor criminaliteit bij jongeren    
Angst voor criminaliteit bij jongeren    
Blurring Military and Police Roles    
Contested police systems    
Crime, security and surveillance    
Crime, security and surveillance
Criminaliteit als situationele keuze?    
De Advocatenbarometer | 2020    
De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf    
De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid?    
De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten    
De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten    
De grens voorbij    
De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen    
De ontwikkeling van de private bewakingssector in België (1907-1990)    
De weg naar politionele integriteit    
Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen    
Dilemmas beyond Bars    
Diversity in uniform    
Diversity in uniform    
Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen    
Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen    
From politics to policing    
Governance of Security in the Netherlands and Belgium    
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor and Social Security Rights    
Liaison officers    
Overgang naar volwassenheid
Police, policing, policy and the city in Europe
Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met televisiegebruik    
Restorative justice realities    
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid    
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid    
Social analysis of security    
Social analysis of security    
Stoppen met druggebruik en criminaliteit    
Strain en jeugddelinquentie : een dynamische relatie    
Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie?    
The informal economy and connections with organised crime    
Verscheidenheid in Veiligheid    
Vreemdelingendetentie in de Lage Landen