Werken

Bouwrecht in kort bestek    
Bouwrecht in kort bestek    
Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding
Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid    
Handboek bouwen op weg naar de Omgevingswet    
Herverkaveling op ontwikkelingslocaties    
Juridisch handboek gebiedsontwikkeling    
Onbegrensde rechtsbeoefening    

Reeksen

Vereniging voor Milieurecht

De toekomst van het milieurecht
Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding
Duurzame handel in juridisch perspectief
Met recht naar een circulaire economie    
Milieubescherming in het omgevingsplan    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Milieurecht in ontwikkeling    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering