dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Gnosis in de Oudheid
ISBN
9789071608278

verschijningsdatum
01/05/2010

Reeksen

Pimander

Asclepius    
De Keulse Mani Codex    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Hermes Trismegistus    
Het evangelie van Thomas    
Valentinus de gnosticus en zijn evangelie der waarheid    
Via Lucis De weg van het licht    

Personen

Roelof van den Broek

Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Hermetische geschriften    
Vroegchristelijke wijsheid

Cis van Heertum

Bloeiende kennis
Divine Wisdom-Divine Nature    
Elie Luzac (1721-1796)
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Hermetische geschriften    
Het evangelie van Thomas    
Libertas philosophandi    
Masked Warriors    
Safari typo Amsterdam    

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
From Behind the Curtain
Het Jezus-evangelie    
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    
Balanceren in de kerk    
Verantwoordelijkheid en verkiezing    
A survey of Buddhist thought
Bernadette Soubirous    
Boeddha´s levenswetten    
Gewijd genieten    
Heel het leven    
Oefenplaatsen    
Bijna-elke-dagboek voor mannen    
Zondagboek    
Ontdek je echte ik    
Als een vader    
Bijbel voor beginners    
Investeren in je/de missie!    
Psalmen met akkoorden    
Afwezigheid van God    

BISAC Codes

BIBLES / Christian Standard Bible / Text

Bijbel in gewone taal voor dagelijks gebruik    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Bijbel+
Bijbel    

BODY, MIND & SPIRIT / Hermetism & Rosicrucianism

Spirituele kerst    
Hart voor Tao    
Gnosis    
Mysteries and Symbols of the Soul    
Mysteriën van Tao en de Daodejing    
Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood    
Morgenrood in opgang    
Mysteriën en lofzangen van God kosmos mens    
Leonardo, geniale alleskunner    
De Paradijsvogel en andere mythische dieren    
De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap    
Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Hermes Trismegistus    
Het graalmysterie van Parzival    
Hermes Trismegistus    
De Keulse Mani Codex    
Het Evangelie van de Pistis Sophia    
The Alchemy of J.K. Rowling    
Alchemische bruiloft Christiaan Rozenkruis | 1    
De Alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis    
Roep der broederschap rozenkruis 1    
Egyptische oergnosis    
Hemel en aarde in de wereld van het kind    
Plaatsen waar de Geest waait    
Mysteries and Hymns of God, Cosmos, Humanity    
De dertiende    

RELIGION / Biblical Studies / Exegesis & Hermeneutics

Gereformeerde hermeneutiek vandaag    
De geest onderscheiden    
Samen met de vrouwen    
Struikelblokken    
De Mensenzoon, Die dient    
Als de Geest waait    
Goudkoorts    
De nieuwe hemel en nieuwe aarde    
De voorstelling van de godin Atiratu in de Ugaritische alfabetische teksten    
De Redder in nood    
Verklaring | 1 genesis-klaagliederen van Jeremia    
Lezen en laten lezen    
Vrijgesproken!    
Abraham had twee zonen    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Verdiep je in... de Bergrede    
De Keulse Mani Codex    
Symbolen in de bijbel    
Exegese van het Nieuwe Testament    
Onkruid vergaat wel    
Dit is Mijn woord A en Omega
Romeinen    

RELIGION / Christian Ministry / Evangelism

Vreemdelingen en priesters    
In de voetsporen van Jezus    
Het evangelie volgens Vincent van Gogh    
Het Evangelie van Thomas    
Het geheim van de twee Jezuskinderen    
Discipelschap    
Discipelschap    
Zenmeester Jezus    
Apostel van de hoge alpen    
Veelkleurig verlangen    
Oog in oog met Jezus    
Oefenen in discipelschap    
Nederlandse zendingsgeschiedenis    
Kwetsbare liefde    
Licht voor Noord-Korea    
Stukjes & beetjes    
Gods liefde in letters    
Handboek apologetiek    
The changing landscape of ecumenism    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
De wil tot vrijmoedigheid    
Missionair is mogelijk    
Jezus als Heer in een plat land    
Zonder Jezus kunnen we niets    
Ga anders denken    
Een aantrekkelijk evangelie    
Geloofsmomenten    
Eloquent Images    
Doing Business with God    
Eloquent Images    

RELIGION / Gnosticism

Brahma, Vishnoe, Shiva    
Spirituele kerst    
Pythagoras    
De Chinese gnosis    
De oerknal van het christendom    
Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn    
De katharen    
Gnosis en gnostiek    
Het evangelie van de heilige twaalven    
Hart voor Tao    
De komende nieuwe mens    
Het boek van Mirdad    
Het evangelie naar Maria Magdalena / druk 1    
Gnosis    
Mysteries and Symbols of the Soul    
Gnosis    
Concordantie    
de wijsheid van het grondeloze Tao    
Paracelsus    
Ficino    
Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Mani, de gave van het Licht    
Mysteriën van Tao en de Daodejing    
De Egyptische oergnosis | 1    
Vermaning van de ziel    
De grootsheid van de geest    
Confession of the brotherhood of the rosycross    
De grote levensspiraal    
The brotherhood of Shamballa    
Gesprek met de Ander    
The Egyptian Arch-Gnosis and her call in the eternal Now | 4    
Jeugdbijbel    
De magische krachten van de natuur    
Mysteriën en lofzangen van God kosmos mens    
Meer licht!    
The Gnosis in Present-day Manifestation    
De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap    
Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis    
Theoscopia    
A Book of Love    
The Egyptian Arch-Gnosis 3    
Gnosis in de Oudheid
Gnosis in de Oudheid    
Mysteriën van Egypte    
Levend in de eenvoud van Christus    
De vuurgloed van de ontstijging    
The universal path    
De wijsheidsschool van het leven    
Licht en Tegenlicht    
Mozart - Rozenkruisers en Vrijmetselarij    
Stemmen van de stilte