dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Zorg voor de ziel
ISBN
9789043532747

verschijningsdatum
14/01/2020
Paperback
Zorg voor de ziel
ISBN
9789043532730

verschijningsdatum
14/01/2020

Personen

Arjan Plaisier

12 artikelen over de heilige Geest    
12 artikelen over God    
12 artikelen over God    
12 artikelen over Jezus    
De hartslag van het leven    
Meervoudig verbonden    
Overvloed en overgave    
Pascal    
Spreken over God    
Theologiebundel | 2014    
Zorg voor de ziel
Zorg voor de ziel    

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Wat gebeurt er in de kerkdienst?    
Het geloof belijden    
Romeinen    
Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Joodse meditatie    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Hartlopen
101 bommen en granaten onder het traditioneel-christelijke bolwerk
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Joodse riten en symbolen    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Verrast door hoop    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
Een leven dat zin heeft    
From Behind the Curtain
Kuyper in de kiem    
Het Jezus-evangelie    
De boodschap van Genesis 1-11
De eeuwige voorbeschikking Gods    
Duidelijk God    
Heldere hoofden, warme harten    
That's it!    
In Gods hand    
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    

BISAC Codes

RELIGION / Christian Rituals & Practice / General

Samen in de naam van Jezus    
Wortelen    
Dienen en delen    
Het heilige gebeurt    
In therapie bij Jezus    
Dit is geen verdediging!    
Spelen met heilig vuur    
Goede wijn    
Geboren leiders    
Dienstboek een proeve | 2 leven, zegen gemeenschap    
Kom, eet en drink!    
De rijkdom van het ritueel    
De Nederlandse belijdenisgeschriften    
Van doopzitting naar doopvont    
Van kracht tot kracht...    
Dienstboek een proeve | 1 Schrift - Maaltijd - Gebed    
Over hebzucht en begeerte    
Eén houvast    
Een voortreffelijk werk    
Vrije rituelen    
101 dingen die je moet weten als je ambtdrager wordt    
Nieuwe wegen in de liturgie    
Geloven op zondagmorgen    
Als wij samenkomen    
Draads en tegendraads    
Ritueel bestek    
Adam en Evert    
Nu heb je ja gezegd    
Handreiking bevrijdingspastoraat    
Protestantse bronnen over God    
Verheven tijdsverspilling - liturgie vieren
Verlangen naar meer...    
Verlangen naar meer...    
Werken met rituelen in het pastoraat    
Eerste hulp bij kloosterbezoek    
Aan Zijn tafel    
Ik geloof het wel    
Gedenkt en gelooft    
Het geheim van de paus    
Verlangen naar meer...    
Christendom    
Zonen en dochters profeteren    
Voor wie gedenken    
Levensrituelen
Lucht in je gezin    
Jeruzalem Rome Santiago    
De taal van tranen    
Zorg voor de ziel
Zorg voor de ziel    
Van vieren weten    
Een nieuw lied    

RELIGION / Christian Theology / General

Van god gesproken
Bestaat u?    
Het vreemdste bijbelboek    
Wortelen in vaste grond    
Geestelijke strijd    
Is de Kerk nog te redden?    
Vrouwen in het christendom
Golfslag van de tijd    
HSV-Studiebijbel    
Is God terug?    
De Bijbel theologisch
Doorleefde menselijkheid    
Genezing uit het Oosten    
Handleiding bij Verscheidenheid van gaven en Je bent begaafd
Geloven tegen beter weten in    
Bijbelse theologie in praktijk    
Aan de heidenen overgeleverd    
Thomas a Kempis    
Meervoudig verbonden    
Alle dingen nieuw
Spelen met heilig vuur    
Wat blijft    
Ziekenzalving    
Kijk op geloof    
Onze Vader
Verzameld werk Deel IV-A
Openbaringsnegativisme    
Mystiek en bevinding    
Als ik op zondag wakker word    
Je bent begaafd    
Franciscaans leiderschap    
God    
150 psalmen vrij    
Kerk als constructiefout    
Herstelwerk    
De aard van de theologie    
Lichaam en Geest van Christus    
Aanzetten voor een ethiek    
Handboek Christelijk Geloof    
Adieu God    
Verzameld werk 3
Word vernieuwd    
Belijdenissen    
Israel, volk, land en staat    
Eusebius' Kerkgeschiedenis    
'Bedelen bij de Bron'    
Gegrond geloof    
Opnieuw geloven    
Een publieke zaak    
Verslagen vijanden    

RELIGION / Christianity / Presbyterian

Zorg voor de ziel
Zorg voor de ziel    

Imprints

KokBoekencentrum Non-Fictie

God aan, dagboek (Def)
Alleen bij U
Israël en de Palestijnse gebieden    
Verzameld werk Deel IV-A
Voorbereiding voor de laatste reis
De hemel dichterbij    
Intekenflyer Het Louvre (pakket 25 ex.)
Groeien bij de Bron
Geloven in de toekomst    
Uit de wind
Bijbels culinair    
Yes!    
Vergaderd koren    
Wilma Veen collectie backcard + vier titels
Ezra, Nehemia (POT)
Moed (1 ex.)    
Breekbaar verbonden    
Zodat het je goed gaat
Rust voor de ziel    
Alles moet anders!    
Geliefd (1 ex.)
Wilma Veen lief-pakket
Een door God geschonken gave    
Heilzame presentie
Het napalmmeisje    
Strijders voor God    
Genietend leven    
Kwetsbaarheid (5 ex.)
Eenzaam    
Handboek voor ouderling & bezoekmedewerker    
Aangeraakt door God    
Waarom doe ik dit in vredesnaam    
Gods toekomst voor dieren    
Help dank wow    
De zegen van soberheid    
Zigzag zwaluw    
Moving Sermons    
Display Binnendijk - 3 titels en een lege display
Lucht je hart (pakket 5 ex.)
Een bijzonder beroep
Wie ben jij, o liefde    
Over muren heen    
De Bijbel in het midden    
Ons leven vieren    
Is vrijheid altijd blijheid?    
Wandelen naar wijsheid    
Spiritualiteit van de twijfel    
Gewone Catechismus (met toelichting)    
Theologie van het Nieuwe Testament    
Het land van Christus    

Uitgevers

VBK Media