Werken

Herinneringen van een 'moffenkind'    
Kinderen van Duitse militairen in Nederland 1941-1946    
Wie geschoren wordt moet stil zitten