dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
ISBN
9789023955931

verschijningsdatum
03/06/2019
E-book (epub)
Theologie van het Nieuwe Testament
ISBN
9789023955948

verschijningsdatum
07/05/2019

Personen

Armin Baum

Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    

Rob van Houwelingen

Handbagage voor Jezusvolgers    
Hemelse reisbegeleiding    
Ongemakkelijke teksten van de apostelen    
Ongemakkelijke teksten van Jezus    
Ongemakkelijke teksten van Paulus    
Onschatbare teksten    
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
From Behind the Curtain
Het Jezus-evangelie    
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    
Balanceren in de kerk    
Verantwoordelijkheid en verkiezing    
A survey of Buddhist thought
Bernadette Soubirous    
Boeddha´s levenswetten    
Gewijd genieten    
Heel het leven    
Oefenplaatsen    
Bijna-elke-dagboek voor mannen    
Zondagboek    
Ontdek je echte ik    
Als een vader    
Bijbel voor beginners    
Investeren in je/de missie!    
Psalmen met akkoorden    
Afwezigheid van God    

BISAC Codes

RELIGION / Biblical Commentary / New Testament

De bergrede    
Onvoorstelbaar    
3 : 16    
Marcus    
Matteus    
Christus op aarde    
1 Petrus    
Jakobus    
Het evangelie van Gods Zoon    
Johannes    
Filippenzen    
Lucas    
Openbaring    
Tessalonicenzen    
Handelingen    
De brede en de smalle weg    
Galaten    
1, 2 en 3 Johannes    
Romeinen    
Hebreeen    
Apostelen    
2 Petrus Judas    
Het Evangelie des Koninkrijks    
Vensters op Jezus    
Christus is alles    
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    
Het land van Christus    
De uitverkiezing    
‘Oog in oog’    
Evangelie van Johannes    
Zaligmakende genade    
CNT set Katholieke brieven en Openbaring (5 delen)
De brede en de smalle weg poster set 5 ex    
Exegese van het Nieuwe Testament    

RELIGION / Biblical Reference / Handbooks

Kerken, kapellen en kathedralen    
Mijn Bijbel heeft een rode draad    
De Bijbel literair    
Reflecteren kun je leren    
Christen-zijn in het dagelijks leven    
Oudisraelitische en vroegjoodse literatuur    
De Bijbel voor iedereen    
Leren en leven set 5 delen    
Handboek voor gebed    
Nederlandse zendingsgeschiedenis    
De Bijbel voor iedereen    
Bijbel Handboek    
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    
De infographic Bijbel    
Struikelblokken    
Lijden en verblijden    
Theologie van het Oude Testament    
Samen in de naam van Jezus    
Als een kerk (opnieuw) begint    
Handboek Christelijk Geloof    
Symbolen in de bijbel    
Dichtkunst in de bijbel    
Gegrond geloof    
Orientatie in de bijbelse oudheidkunde    
Bijbel Handboek

RELIGION / Biblical Studies / Bible Study Guides

Wie heeft eigenlijk God gemaakt?    
I am n    
True You training    
Vader in de hemel    
Geest van hierboven    
Kinderen van het licht    
Onderweg met Ruth    
Het leven van Jezus Christus    
Rode draden in de evangeliën    
Jakobus | leven uit geloof    
Psalmen voor iedereen    
Psalmen voor iedereen    
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    
Liefdevol in gesprek    
Hebreeën voor iedereen    
Algemene zendbrieven voor iedereen    
Openbaring voor iedereen    
De infographic Bijbel    
De lessen van Esther    
Wees stil    
De lessen van Daniël    
Schatgraven in de Bijbel    
De onwillige profeet    
En toch geloof ik    
De lessen van Job | Lijden    
Jesaja voor iedereen
Jeremia voor iedereen
Beter leren Bijbellezen    
Stromend Water    
Lees je Bijbel    

Imprints

KokBoekencentrum Non-Fictie

Alleen bij U    
Israël en de Palestijnse gebieden    
Koester je hart    
De hemel dichterbij    
Intekenflyer Het Louvre (pakket 25 ex.)
Ik wou dat ik kon geloven    
Groeien bij de Bron
Geloven in de toekomst    
Bijbels culinair    
Sprankelend    
Yes!    
Vergaderd koren    
Wilma Veen collectie backcard + vier titels
Moed (1 ex.)    
Breekbaar verbonden    
Zodat het je goed gaat
Rust voor de ziel    
Alles moet anders!    
Een door God geschonken gave    
Het napalmmeisje (Midprice)    
#not so perfect (Midprice)    
Strijders voor God    
De levende kerk    
Genietend leven    
Eenzaam    
Handboek voor ouderling & bezoekmedewerker    
Aangeraakt door God    
Waarom doe ik dit in vredesnaam    
Gods toekomst voor dieren    
Help dank wow    
De zegen van soberheid    
Zigzag zwaluw    
Moving Sermons    
Wie ben jij, o liefde    
Over muren heen    
De Bijbel in het midden    
Ons leven vieren    
Is vrijheid altijd blijheid?    
Wandelen naar wijsheid    
Spiritualiteit van de twijfel    
Gewone Catechismus    
Theologie van het Nieuwe Testament • Theologie van het Nieuwe Testament
Theologie van het Nieuwe Testament    
Het land van Christus    
God de levende    
Messiaanse exeges    
Het spirituele leven    
Bij het begin beginnen
Zondig dapper    
Onbezorgd    
Van leegte naar liefde    

Uitgevers

VBK Media