dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
IB’er: Tot hier en nu verder?!
ISBN
9789463171595

verschijningsdatum
12/03/2019

Personen

Nikkie Laros

IB’er: Tot hier en nu verder?!
IB’er: Tot hier en nu verder?!    

Peter Laros

IB’er: Tot hier en nu verder?!
IB’er: Tot hier en nu verder?!    
Nationaal onderzoek intern begeleiders | 2014    
Nationale enquete intern begeleiders | 2013    
Zet je collega's in beweging    
Zoek de balans in je werk    

NUR Codes (sub)

190 Basisschool

Dag Jules! Klaspop | 2012
Microbiologie van voedingsmiddelen
Klas in beweging
Letterdoosletters (set losse letters)    
Wijzer door natuur en techniek | 7    
Puzzelen met Dikkie Dik    
Mini Loco Basis rekenvaardigheden 5-6 jaar    
Mini Loco Rekenspelletjes De tafels van 1-10 7-9 jaar    
De vier seizoenen in dans en beweging    
Films en spelletjes voor peuters | Deel 1    
Begaafd begeleiden    
De IJzeren Eeuw    
Taalverhaal nu | Spelling | Handleiding Groep 7    
Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen | 2015    
Loco Quiz! | Leeftijd 9+ Groep 6
Loco Quiz! | Leeftijd 10+ Groep 7    
Loco Quiz! | Leeftijd 8+ Groep 5    
Loco Quiz! | Leeftijd 7+ Groep 4    
Loco Quiz! | Leeftijd 6+ Groep 3    
Loco Quiz! | Leeftijd 4+ Groep 1-2    
My family    
Maxi Loco | groep 4 | Rekenen met geld    
Maxi Loco | Groep 5 | Rekentijd    
Letter van de week    
Kijk en vergelijk 2    
Sudoku's | 1 Leren combineren en concentreren    
Sudoku's | 2 Nog beter combineren en concentreren    
Rekenen met je ogen dicht
Talent voor de klas    
Het grote rekenboek plusboek    
Taalverhaal.nu Taal (set 5 ex) | Toetsschrift Groep 8    
Doubleren op de basisschool
Calder    
De eigen leerlijn, heel eigenaardig!
Leerachterstand op de basisschoool
Schoolprojecten maken... voor kids    
Rekenpanda | Groep 3 | Boekje A    
Ik reken al tot 100 hoor!
Spiekboekje Taal (5 ex)    
Spiekboekje rekenen (5 ex)    
De overgewicht survivalgids    
De dyscalculie survivalgids    
Leefstijl (set van 5ex.) | Groep 7 | Werkboek
Diersporen in beeld    
Schrijven leer je zo! 5 ex | 5B | schrijfschrift    
Schrijven leer je zo! 5 ex | 5A | Werkschrift    
Schrijven leer je zo! - | 7 en 8 | Schrijfmix    
Schrijven leer je zo! | plus    
Tijd voor handvaardigheid met groep 3
Tijd voor handvaardigheid met groep 4

Imprints

Instondo

Nationaal onderzoek intern begeleiders | 2014    
Gedragsvraagstukken?: zo pak je ze aan!    
Voorkom ernstige rekenproblemen    
Begeleid handelingsgericht    
Over leerlingen gesproken    
Goed onderwijs voor begaafde leerlingen    
Executieve functies in de klas    
Zet ouders in hun kracht    
Samen leren samenwerken    
Arrangeer samen    
Voicing, geef kinderen een stem    
Helder communiceren    
Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies!    
De Meerleerjarenklas    
Beter onderwijs? Zoek het uit!    
De toekomst van de intern begeleider    
Combinatiegroep 2/3. Doen!    
Twijfelachtig, maar acceptabel    
Versterk de regie van leerkracht en leerling    
60 praktische tips voor intern begeleiders    
Groeien met mindset    
Autisme, samen aan de slag!    
Coach opbrengstgericht    
Omgaan met digitalisering op school
OMGAAN MET SCHEIDING OP SCHOOL
Handel geweldloos
Hooggevoelig? Geen probleem!
Omgaan met hoogbegaafdheid op school    
Kiezen voor een brede kijk op instructie    
Omgaan met dyslexie op school
Omgaan met hooggevoeligheid op school    
Zoek de balans in je werk    
IB’er: Tot hier en nu verder?!
IB’er: Tot hier en nu verder?!