Werken

Alarmfase Rood    
De chirurg    
De zondares    
Het aandenken    
Koud bloed    
Koud hart    
Sneeuwval    
Verdwijn    
Zustermoord    

Reeksen

Monografieen Privaatrecht

Achtergestelde vorderingen    
De chirurg    
De rekening-courantverhouding    
De rekening-courantverhouding    
Een nieuwe theorie van het privaatrecht    
Een theorie van het privaatrecht    
Eigen schuld en mede aansprakelijkheid    
Erfrecht    
Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering    
Handboek Scheidingsbemiddeling    
Huwelijksvermogensrecht    
Juridische aspecten van gaswinning    
Koop en verkoop van onroerende zaken    
Materieel beslagrecht    
Nederlands nationaliteitsrecht
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige overheidsdaad
Onrechtmatige overheidsdaad    
Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht    

Rizzoli & Isles

De chirurg    
De laatste sterft    
De leerling    
De Mefisto Club
De zondares
Het aandenken
Ik weet een geheim    
Sneeuwval
Sterf twee keer
Verdwijn    
Zustermoord