Werken

Contested police systems    
Het betwiste politiebestel    

Reeksen

Het groene gras

Angst voor criminaliteit bij jongeren    
Angst voor criminaliteit bij jongeren    
Blurring Military and Police Roles    
Contested police systems    
Crime, security and surveillance    
Crime, security and surveillance
Criminaliteit als situationele keuze?    
De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf    
De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid?    
De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten    
De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten    
De grens voorbij    
De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen    
De weg naar politionele integriteit    
Detentiebeleving van geĂ¯nterneerde vrouwen    
Diversity in uniform    
Diversity in uniform    
Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen    
Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen    
From politics to policing    
Governance of Security in the Netherlands and Belgium    
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor and Social Security Rights    
Liaison officers    
Overgang naar volwassenheid
Police, policing, policy and the city in Europe
Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met televisiegebruik    
Restorative justice realities    
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid    
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid    
Social analysis of security    
Social analysis of security    
Stoppen met druggebruik en criminaliteit    
Strain en jeugddelinquentie : een dynamische relatie    
Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie?    
The informal economy and connections with organised crime    
Verscheidenheid in Veiligheid    

Politiewetenschap

Agressie en geweld tegen politiemensen    
Asiel en criminaliteit    
Asielmigratie en criminaliteit    
Blauwe Bazen
Boeven vangen    
Burgemeesters in cyberspace
Cijfers en stakeholders    
Conflict op straat, strijden of mijden?    
Criminaliteitspatronen en criminele carrieres van asielzoekers    
Criminele families in Noord-Brabant    
De frontlinie van opsporing en handhaving    
De legitimiteit van de politie onder druk?    
De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk    
De mythe ontrafeld?    
De nachtdienst verlicht    
De sterkte van de arm: feiten en mythes | P&W nr 59a    
Demonstratieve kampementen    
Driehoeken: overleg en verhoudingen    
Een bittere pil
Effectief omgaan met acute stress    
Effectiviteit van het verdachtenverhoor    
Gevangene van het verleden    
Geweld tegen de politie
Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie    
Het betwiste politiebestel    
Het effect van langdurige opsluiting van veelplegers op de maatschappelijke veiligheid    
Het nieuwe bedrijfsmatig denken bij de politie    
Hoe een angsthaas een jokkebrok herkent    
Ik probeer alleen maar mijn leven te leven    
Inzet op maat    
Jeugdgroepen in beeld    
Jeugdige zedendelinquenten en recidive    
Kracht van meer dan geringe betekenis | A Politiegeweld in de basispolitiezorg    
Kracht van meer dan geringe betekenis | B Sturing en toetsing van de politiele geweldsbevoegdheid    
Leven met bedreiging    
Lokale politiechefs    
Managing collective violence around public events: an international comparison    
Naar beginselen van behoorlijke politiezorg    
Op prestaties gericht    
Operationele betrokkenheid    
Opsporing onder druk    
Opsporing verzocht    
Overbelast?    
Politie en GHB-problematiek op het platteland    
Politie en Media    
Politie en sociale media    
Politievaardigheden onder stress    
Poltie en publiek    
Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker    
Proactief handhaven en gelijk behandelen    
Profielen van Nederlandse outlawbikers en Nederlandse outlawbikersclubs.    
Schieten of niet schieten?    
Stads- en regioscan in de grootste Brabantse gemeenten    
Symbolen van orde en wanorde    
Tegengaan van etnisch profileren
Toezicht op zedendelinquenten door de politie in samenwerking met de reclassering    
Trainen onder stress    
Vastzitten zonder straf    
Verdachten van terrorisme in beeld    
Voer voor kwartiermakers
Wapengebruik    
Wijkagenten en hun dagelijks werk