Werken

Een vloek uit Kyrgyzstan    
Uit de duisternis neergedaald    
Wie noemde haar zwak?    
Zinneling