Werken

The diary of Elizabeth Richards (1798-1825)    

Reeksen

Egodocumenten

"Hoe zal het met mij aflopen"    
Afscheid van de wereld    
Autobiografie (1778-1854)    
Buyten gaets    
Cort relaas sedert den jare 1609    
Dagboek 1791-1797    
Dagboek 1872-1874    
De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826)
De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)    
De liefde en de vrijheid, natuurlijk!    
Een grand tour naar de nieuwe republiek    
Enege gedenckwerdege geschiedenissen    
Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe    
Met trekschuit en draagstoel    
Mijn levensloop    
Mijn voornaamste daden en ontmoetingen    
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap    
Nederlandsche toestanden    
Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!    
The diary of Elizabeth Richards (1798-1825)    
Uit liefde voor vaderland en vrijheid    
Vader & zoons = Father & Sons    
Weest wel met alle menschen