Werken

Bericht over de Toestand in de Nederlanden en de Godsdienst bij de Spanjaarden    

Reeksen

Amsterdamse Historische Reeks Grote Serie

Bericht over de Toestand in de Nederlanden en de Godsdienst bij de Spanjaarden    
Borsele Bourgondie Oranje    
Clio and antiquity    
De Kunstkamera van Peter de Grote    
Een golf van beroering    
Een slaafsch en ongezond bedrijf
Eene soort van dynastie van spoorwegbeambten    
Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand    
In dienste vant suyckerbacken    
Land, water en bewoning    
Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders    
Migrantenstad    
Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede    
Van vlas naar glas