Werken

De staat van dienst

Reeksen

Hollandse studien

Arm Leiden    
Armoede en sociale spanning    
Boeken in de hofstad    
Boeken van de Grote of Sint Bavokerk    
Criminaliteit in de negentiende eeuw    
De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs    
De staat van dienst
Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen    
Geschiedenis als ambacht    
Het genootschap Christo Sacrum te Delft    
Hoorn als stedelijk knooppunt    
Om die wrake wille    
Recht voor de Raad    
Roomsen rechtzinnigen en nieuwlichters    
Vincken moeten vincken locken    
Vissen in veenmeren    
Zaandam in de middeleeuwen