Werken

Datadictatuur    
De woorden van Wilders en hoe ze werken    
Eik bes leuk    
Links maakt de mensen rechts

Reeksen

Nieuw licht

Datadictatuur    
Het grote niets    
Mensen maken    
Vriend & vijand