Werken

Datadictatuur    
De woorden van Wilders en hoe ze werken    
Eik bes leuk    
Links maakt de mensen rechts

Reeksen

Nieuw licht

Datadictatuur    
De vreemdeling    
Het grote niets    
Mensen maken    
Over normaliteit en andere afwijkingen    
Vriend & vijand