Werken

Handboek psychologische interventies    
Psychologische patiëntenzorg in de oncologie