De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders    
Een heer moet alles alleen doen    
Een heilige van de horlogerie    
Modern passe    
Moedwil en misverstand    
Wat wij zien en horen