Werken

Alde meuk?
Bhagavad Gita    
Bhagavad gita it liet fan God - het lied van God    
Dat zijn nou typisch Friezen    
Lofts, rjochts, lofts, rjochts!    
Midfrysk Goud    
Tao Te Ching    
Tao te Ching    
Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagje IJsbrants    

Reeksen

Dat zijn nou typisch...

Ajacieden display
Amerikanen    
Dat is nou typisch Oranje    
Dat zijn nou typisch Ajacieden    
Dat zijn nou typisch Amerikanen    
Dat zijn nou typisch Belgen    
Dat zijn nou typisch Engelsen    
Dat zijn nou typisch Feyenoorders    
Dat zijn nou typisch Friezen    
Dat zijn nou typisch Grieken    
Dat zijn nou typisch Italianen    
Dat zijn nou typisch Limburgers    
Dat zijn nou typisch Spanjaarden    
Display 'Dat zijn nou typisch'
Display Dat is nou typisch Oranje
Engelsen    
Grieken    
Ieren    
Spanjaarden