Werken

Een theorie over praktijken    
Gids en pelgrim
Gids en pelgrim    
Is alles van waarde meetbaar?    
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren    
Vitale idealen, voorbeeldige praktijken
Vitale idealen, voorbeeldige praktijken II    
Waar is het onderwijs goed voor?    

Reeksen

Dixit

Competentiegericht leren, opleiden en begeleiden    
Een theorie over praktijken    
Geloven in lesgeven    
Is alles van waarde meetbaar?    
Moraal in het klaslokaal    
Oog voor OGO in het christelijk onderwijs    
Tevreden met goed onderwijs?    
The Call to Know the World    
Vitale idealen, voorbeeldige praktijken
Vitale idealen, voorbeeldige praktijken II    

Driestarreeks

Bidden met de Schrift    
De actualiteit van het Oude Testament    
De allerbeste wensen    
De belijdenisgeschriften    
Desiderius Erasmus    
Dichtbij Dordt    
Donker water    
Gids en pelgrim
Gods openbaring    
Hier ben ik    
Opvoeden, gave en opgave    
Voor Anker    
Wat zal er van dit kind worden?