Werken

De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Geloofsgemeenschappen en recht    
Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie    
Recht rondom het goede doel    
Van vereniging en stichting, coƶperatie en onderlinge waarborgmaatschappij    
Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid    

Reeksen

Filantropische Studies Vrije Universiteit

Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap    
Recht rondom het goede doel    

Netherlands Institute for Law and Governance (NLIG)

De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    

NILG - Governance en Recht

Beyond the public-private law divide?    
Beyond the public-private law divide?    
Bouwplaats lokale verzorgingsstaat    
Criminal liability for serious traffic offences    
De bevoegdhedenovereenkomst    
De onverplichte tegemoetkoming    
De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen    
De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving    
Het publieke van het privaatrecht | 2010    
Het publieke van het privaatrecht | congresbundel 2010
On judicial and quasi-judicial independence    
On judicial and quasi-judicial independence    
Vertrouwen in de lokale rechtsstaat    
Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid    
Wendbaar wetgeven    
When private actors contribute to public interests