Werken

De bestuurder in het onderwijs    

Reeksen

NILG - Markt, Overheid en Recht

De bestuurder in het onderwijs    
De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten    
Intern toezicht bij woningcorporaties    
Semipublieke instellingen