Werken

Jongens zijn slimmer dan meisjes    
Jongens zijn slimmer dan meisjes XL    
Op de schouders van reuzen