Werken

Afrekening in het bedrijf    
Alles voor de club    
Chantage in het schepencollege    
De golfmoorden    
De riviermoorden    
Losgeld voor een kind    
Moord aan de balie    
Wraak in de familie    

Uitgevers

ClusterEffect