Werken

Afrekening in het bedrijf    
Chantage in het schepencollege    
De golfmoorden    
De riviermoorden    
Losgeld voor een kind    
Moord aan de balie    
Wraak in de familie    

Uitgevers

ClusterEffect