Werken

De adem des levens    
De Koning van de kwetsbare kracht
De kunst van de sterren    
Fantomen van licht
Het woord van god