Werken

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de woningwet    
Woonoverlast en het recht op priveleven    

Reeksen

NILG - Openbare orde en veiligheid

Criminal liability for serious traffic offences    
Het recht om te demonstreren    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?    
Woonoverlast en het recht op priveleven    

NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de woningwet    
De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder    
De flexibiliteit van het recht van erfpacht    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement    
New Perspectives on Acquisitive Prescription    
Property Law Perspectives V    
Rethinking Expropriation Law III