Werken

175 jaar afscheiding van 1834    
Aan het roer staat het hart    
De VU en Amerika (1880-1930)
Domineesfabriek    
Een christelijk-liberale synthese    
Een Leidse vriendschap
Een oorlogsplaquette ontrafeld
Het land van belofte
In de vergifkast?    
Je vindt ze overal    
Luther    
Mijn reis was geboden    
Van kansel naar barak    
Varia Americana    
Voor de geest en het moreel van de troepen    

Reeksen

Ad Chartas-reeks

175 jaar afscheiding van 1834    
Consolidatie en crisis
De doorgaande revolutie    
Mijne reis naar Amerika

Historische reeks VU

De VU en Amerika (1880-1930)

Jaarboek geschiedenis Nederlands protestantisme na

Een christelijk-liberale synthese    
Genot en gebod    

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800

Een door God geschonken gave    
Het zendingsbusje en de toverlantaarn    
Van kansel naar barak    

Passage-reeks

'Voor het Volk om Christus' wil'    
Bevlogen theologen    
Blind in een gidsland    
Christelijk en sociaal    
Christelijke wetenschap    
De dynamiek van een emigratiecultuur
De geschiedenis van de Antirevolutionaire Partij, 1829-1979    
De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888    
Een handvol filosofen    
Een moeizaam gevecht    
Eenheid in verscheidenheid    
Geloven in het ideaal    
Getuigenis van Gods genade    
Gezag is gezag    
Groen van Prinsterer in Europese context
Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek    
Heelen en halven
Het visioen van Eijkman    
Kerk, huis, school en staat    
Kuyper in de kiem    
Laat uw doel hervorming zijn
Landvoogd tussen twee vuren
Maar we wisten ons door de Heer geroepen    
Mijn reis was geboden    
Naar een school voor de gereformeerde gezindte    
Niet bij steen alleen    
Om het volvoeren van een christelijke staatkunde    
Ruggen recht, heren!    
Schermen in de schemering    
Syb Talma (1864-1916)    
Tussen participatie en observatie    
Van tuindersknecht tot onderkoning    
Vloeken en bidden om een nieuwe aarde    
Voor de geest en het moreel van de troepen    
Wie in de politiek gaat, is weg?