Werken

Geestelijken in het recht    

Reeksen

Bakelsinstituut

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
Arbeidsrechtelijke themata | 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Geestelijke in het recht    
Geestelijken in het recht    
Gelijke behandeling in arbeid    
Handboek arbeidsprocesrecht    
Het 'natte' arbeidsrecht    
Hoofdstukken ontslagrecht    
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Opvolgend werkgeverschap    
Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht