Werken

Commentaar op de algemene bankvoorwaarden
Compendium ondernemingsrecht    
Compendium van het ondernemingsrecht    
Financieel recht    
Herstructurering en reorganisatie    

Reeksen

NIBE-bankjuridische reeks

Chinese muren
Commentaar op de algemene bankvoorwaarden
Grensoverschrijdende insolventie
Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen

Re-organisatie, Fusie en Overname

Estateplanning een praktische benadering
Herstructurering en reorganisatie    
Juridische fusie en splitsing    
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering