Werken

33 daverende dilemma's    
Casus- en oefenboek voor bemiddelaars    
Casus- en oefenboek voor mediators. Editie 2018
Conflicten coachen    
Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar    
Het a,b,c van OBM    
Spelen met conflicten