Werken

Aldus sprak Heraclitus    
De juiste woorden    
Het sublieme    
Het woord is een machtig heerser    
Over de natuur en het geluk    
Tegen het verval van de retorica    
Verhandeling over de verbetering van het verstand