Werken

De dictatuur van de petticoat    
Het hart van de natie    

Reeksen

De Natiestaat

Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet    
Actieve burgers    
Een leger van priesters voor een heilige zaak    
Heimwee naar de politiek    
Het beginsel van leven en wasdom    
Het hart van de natie    
Leven vrij van wat neerdrukt en beklemt    
Om wille der billijkheid    
Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard    
Stijlen van leiderschap    
Voor het volk, van het volk    
Vrij vissen in het Vondelpark