Werken

De geheime leer    
De sleutel tot de theosofie    
De Stem van de Stilte    
De stem van de stilte
Drie Wegen, één Pad    
Een introductie tot De Geheime Leer    
Een toelichting op de geheime leer | Stanza's I-IV    
Geheime leer | 3    
Geselecteerde artikelen | 2: 1882-1887    
Grondslagen van esoterische filosofie    
H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies: 1888-1891    
Isis ontsluierd    
Occulte verhalen van H.P. Blavatsky & W.Q. Judge    
Praktisch occultisme    

Reeksen

Adyar

Een benadering van theosofie    
Een weg tot zelfontdekking    
Grondslagen van esoterische filosofie    
Het heelheid principe    
Leven in wijsheid    
Oude wijsheid, modern inzicht    
Regeneratie van de mens    
Reincarnatie in kaart gebracht    
Zeven sferen