Werken

Alles wat je hart begeert?    
De geschiedenis van de Antirevolutionaire Partij, 1829-1979    
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren    
Moreel kapitaal    
Tot een voorbeeld zult gij blijven    

Reeksen

Passage-reeks

'Voor het Volk om Christus' wil'    
Bevlogen theologen    
Blind in een gidsland    
Christelijk en sociaal    
Christelijke wetenschap    
De dynamiek van een emigratiecultuur
De geschiedenis van de Antirevolutionaire Partij, 1829-1979    
De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888    
Een handvol filosofen    
Een moeizaam gevecht    
Eenheid in verscheidenheid    
Geloven in het ideaal    
Getuigenis van Gods genade    
Gezag is gezag    
Groen van Prinsterer in Europese context
Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek    
Heelen en halven
Het visioen van Eijkman    
Kerk, huis, school en staat    
Kuyper in de kiem    
Laat uw doel hervorming zijn
Landvoogd tussen twee vuren
Maar we wisten ons door de Heer geroepen    
Mijn reis was geboden    
Naar een school voor de gereformeerde gezindte    
Niet bij steen alleen    
Om het volvoeren van een christelijke staatkunde    
Ruggen recht, heren!    
Schermen in de schemering    
Syb Talma (1864-1916)    
Tussen participatie en observatie    
Van tuindersknecht tot onderkoning    
Vloeken en bidden om een nieuwe aarde    
Voor de geest en het moreel van de troepen    
Wie in de politiek gaat, is weg?    

Verantwoording

Alleen God kan ons nog redden    
Alles wat je hart begeert?    
Als de olifanten vechten ...    
Autonomie en gemeenschap    
Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn
Chronos en Clio    
De God die wij aanbidden    
Denken met het hart    
Denken om shalom    
Eerlijke economie    
Gelovend denken    
Het echte conflict    
Kennis en werkelijkheid    
Moreel kapitaal    
Multiculturele gerechtigheid
Schepping zonder grens    
Wegen van hoop in tijden van crisis