Werken

Capital et idéologie
De slag om Europa    
Kapitaal en ideologie    
Kapitaal in de 21ste eeuw    
Naar een democratischer Europa    
Rapport over de ongelijkheid in de wereld | 2018