Werken

Feniks | VWO de Verenigde Staten: ideaal en werkelijkheid    
Historisch denken    
Oriëntatie op het tijdvak 9 en 10 | 2014-2015    
Politieke geschiedenis    
Politieke geschiedenis | Semster: 1 Collegejaar: 2017-2018    
Reader politieke geschiedenis | 1A 2014-2015 tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis    
Schrijven | tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis 1e collegejaar 2014-2015    

Reeksen

Tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis

Basisbegrippen geschiedenis | 1a collegejaar 2014-2015    
Middeleeuwen    
Oriëntatie op het tijdvak 9 en 10 | 2014-2015    
Prehistorie en oudheid | 1a collegejaar 2014-2015    
Vroegmoderne geschiedenis