Werken

De zeven sleutels tot succesvol verkopen
Hoe zal ik het zeggen?    
Om het naakte bestaan