Werken

En zij die na ons komen    
Uw wil geschiede    
Van schaarste naar overvloed