Werken

Gedragsobservatie | semester: 1 collegejaar: 2017-2018    
Orthopedagogiek    
Orthopedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Hoofdfase 2, blok: 1 en 2    
Pedagogiek | Collegejaar 2015-2016 | Propedeuse blok 1 en 2
Pedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Propedeuse, blok 1 en 2    

Reeksen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Bewegen en muziek | Collegejaar 2014-2015; Propedeuse, blok 1, 2, 3 en 4    
Orthopedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Hoofdfase 2, blok: 1 en 2    
Pedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Propedeuse, blok 1 en 2    
Psychologie van de waarneming | Collegejaar 2014 - 2015 Blok 1