Werken

Mijn stil-leven    
Naast de schoolbanken    
Verdwenen in de tijd