Werken

Brouwen, branden en bedienen    
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Oriëntatie op tijdvak 5 t/m 8 | Semeste: 1 Collegejaar: 2017-2018    
Vroegmoderne geschiedenis    

Reeksen

Tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis

Basisbegrippen geschiedenis | 1a collegejaar 2014-2015    
Middeleeuwen    
Oriëntatie op het tijdvak 9 en 10 | 2014-2015    
Prehistorie en oudheid | 1a collegejaar 2014-2015    
Vroegmoderne geschiedenis    
Vroegmoderne Geschiedenis 1500-1800 | Collegejaar: 2019-2020