Werken

Begoocheling    
Brieven over occulte meditatie    
De bestemming der volkeren    
De dood, het grote avontuur    
De nieuwe (esoterische) psychologie    
De nieuwe psychologie | I    
De onvoltooide autobiografie    
De wederkomst van de Christus    
De werken van Hercules    
De ziel    
De ziel en haar mechanisme    
Discipelschap in het nieuwe tijdperk | 2    
Een compilatie over seksualiteit    
Een verhandeling over Kosmisch vuur    
Een verhandeling over witte magie    
Esoterische astrologie    
Esoterische genezing    
Esoterische psychologie | 2    
Esoterische psychologie | I
Het bewustzijn van het atoom    
Het licht van de ziel    
Het naar buiten treden van de geestelijke hierarchie    
Mensen- en zonne-inwijding    
Opvoeding in het nieuwe tijdperk    
Problemen der mensheid    
Stof om na te denken    
Telepathie en het etherisch lichaam    
Van Bethlehem tot Golgotha    
Van intellect naar intuitie    

Reeksen

Een verhandeling over de zeven stralen

De nieuwe (esoterische) psychologie    
De stralen en de inwijdingen    
Esoterische astrologie    
Esoterische genezing