Werken

Het leven van Mozes    
Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld