Werken

Netter patiëntenlexicon    
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg    

Reeksen

Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde

Probleemgeorienteerd denken bij levensbedreigende situaties    
Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie    
Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de kindergeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg    
Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde    
Psychosociale zorg in de oncologie