Werken

Het leven en de fabels van Esopus    
The Secrets of Women in Middle Dutch    

Reeksen

Artesliteratuur in de Nederlanden

Artes in context
Een wereld van kennis    
Geleerde kennis in de volkstaal    
Het boek van Sidrac    
Kennis in beeld
Kennis-maken    
The Secrets of Women in Middle Dutch    
Tussen autoriteit en empirie    

Middelnederlandse tekstedities

De reis van Sint Brandaan    
Een koopman in Venetie    
Ferguut    
Het leven en de fabels van Esopus    
Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger    
Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië    
Het leven van Lutgard    
Mi quam een schoon geluit in mijn oren    
Vanden levene Ons Heren    
Vergilius als tovenaar