Werken

Brand op de lippen    
Een schommel treft geen blaam    
Het schaafsel der jaren
stadsparabelen