De beiaard en de dove man    
De ketter en de kerkvorst    
Het beleg van Laken    
Het land dat nooit was    
Spaar de spotvogel